Beloftelied (in D)

andere toonaard : Beloftelied (in G)

 
 
Wij  
D 
hebben U o Jezus,
 
plechtig be
A 
loofd,
 
U  
D 
altijd te erkennen
A 
als 
 
Opper
D 
hoofd.
 
Geef  
G 
dat w’U minnen  
D 
zou
Bm 
den
Em 
Steeds 
 
 
A 
meer en  
D7 
meer,
 
Help  
G 
onz’ belofte  
D 
hou
Bm 
den
Em 
Jezus 
 
 
A7 
onze 
 
 
D 
Heer.

Wij hebben het gezworen,

dat Gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen,
als Opperscout.

Geef dat w’U minnen zouden

Steeds meer en meer,
Help onz’ belofte houden
Jezus onze Heer.

Wij zullen gans ons leven,

lijk Gij ’t geboodt,
U volgen en U dienen
tot aan onz’ dood.

Geef dat w’U minnen zouden

Steeds meer en meer,
Help onz’ belofte houden
Jezus onze Heer.