Avondlied

Save pagePDF pagePrint page

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om u te zingen
in ’t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist’rend fluist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Beluister en download het avondlied:

Het avondlied

Het avondlied (versie met koor)

If you’re happy

Save pagePDF pagePrint page

If you’re happy and you know it clap your hands
If you’re happy and you know it clap your hands
If you’re happy and you know it
And you really want to show it
If you’re happy and you know it clap your hands

Singing ay-ay-jippie-jippie-jee,
Singing ay-ay-jippie-jippie-jee,
Singing ay-ay-jippie en ay-ay-jippie
ay-ay-jippie-jippie-jee

Stamp your feet,
Give a kiss,
Say: “hey man”,
Do all four

Er is ham

Save pagePDF pagePrint page

Er is ham, ham, voor op de boterham
In de tent, in de tent
In de tent, in de tent

Er is ham,ham, voor op de boterham
In de fouragemeesterstent

Refrein:
Dat wist ik niet en bovendien
Dat kan ik zonder bril niet zien
Dat kan ik zonder bril niet zien

Er is bier, bier, voor den aalmoezenier.
Er is spek, spek, voor onze lekkerbek.
Er is kaas, kaas, zo oud als Sinterklaas.
Er is friet, friet, voor ieder een marmiet.
Er is soep, soep, voor de hongerige troep.
Er is cake, cake, althans wat erop leek.
Er is sap, sap, voor onze griesmeelpap